Wyzwania i możliwości komunikacji audiowizualnej dla dorosłych

Znalezienie osoby, która nie otrzymała w swoim życiu wiadomości multimedialnej lub audiowizualnej, jest równie trudne jak znalezienie osoby, która nie słyszała o 'Grze o Tron’. Wystarczy spojrzeć na nasze ręce, lub na nasz stół, aby uświadomić sobie poziom przenikania technologii komunikacyjnych w naszym codziennym życiu.

Telefony komórkowe, ale także tablety i inne urządzenia, takie jak inteligentne zegarki, oferują nam nowe sposoby komunikacji, oparte przede wszystkim na języku audiowizualnym.

Istnieją dane, które pozwalają nam zmierzyć ten fakt: w 2017 roku po raz pierwszy liczba linii komórkowych (kart SIM używanych wyłącznie przez ludzi) wynosiła 7800 milionów*, przewyższając liczbę mieszkańców planety.

WhatsApp jest obecny w 128 krajach i przesyła ponad 60.000 milionów wiadomości dziennie.

Jeśli policzymy aktywnych użytkowników miesięcznie, WhatsApp i YouTube są na tym samym poziomie, z 1.500 mln, ale inni nie pozostają w tyle. Instagram ma ponad 1.000 milionów, a Snapchat ponad 287 milionów.

waterfalls-2987477_1920

Materiały audiowizualne stanowią już 80 % wszystkich treści przekazywanych w Internecie. Coraz częściej ludzie dysponują kanałami i narzędziami, które pozwalają im na generowanie własnych przekazów i historii. Komunikacja audiowizualna ma charakter przekrojowy i, co jest wielką szansą, nie jest pozbawiona wyzwań.

W projekcie Com ON specjaliści z czterech krajów spotykali się w celu omówienia potrzeb, wyzwań i możliwości związanych z komunikacją audiowizualną. 20 ekspertów z dziedziny komunikacji, nowych technologii i kształcenia dorosłych podczas sesji dyskusyjnych pogłębiali kluczowe elementy, które pomogły nam opracować Szkolenie z zakresu komunikacji (audio)wizualnej dla dorosłych, będące głównym rezultatem projektu.

Po zakończeniu lata będziemy mieli do dyspozycji prototyp tego szkolenia i rozpoczniemy fazę testów z użytkownikami. Chcesz wziąć udział w szkoleniu?

Śledź wiadomości o projekcie na portalach społecznościowych i skontaktuj się z Asociación Moviéndote lub organizacją partnerską w Twoim kraju, aby uzyskać więcej informacji.

*dane z raportu rocznego GSMA Mobile Economy, 2018.