Com ON обучение

Програмата за обучение по (аудио) визуален разказ и комуникация е основният резултат от проекта Com ON.

Той е проектиран да предлага мотивираща учебна среда, фокусирана върху четири основни тематични области: аудиовизуален разказ, създаване на видео, създаване на изображения и илюстрации.

За всяка от тези теми ще намерите модул за обучение.

Можете да получите достъп до тях свободно, въпреки че ви препоръчваме да започнете с аудиовизуалния разказ, тъй като той обяснява някои общи понятия.

Освен това, тези модули се допълват от повече дейности в нашата общност. Присъединете се към нас и участвайте!

 

Просто кликнете върху изображението на модулите, които предпочитате и се наслаждавайте!

Кликнете, за да научите повече за това как да получите достъп до обучението на проекта Com ON!
http://bit.ly/comon-разказ
http://bit.ly/comon-видео
http://bit.ly/comon-изображения
http://bit.ly/comon-ИЛЮСТРАЦИИ