Предизвикателства и възможности за аудиовизуална комуникация

Да се намери човек, който не е получил мултимедийно или аудиовизуално съобщение в живота си, е толкова трудно, колкото да намерите човек, който не е чувал за Game of Thrones. Трябва само да погледнем в ръцете си или на масата си, за да осъзнаем нивото на инфилтрация на комуникационните технологии в ежедневието ни.

Мобилните телефони, но също така и таблетите и други устройства, като смарт часовници, ни предлагат нови начини за комуникация, базирани предимно на аудиовизуален език.

Има данни, които ни позволяват да измерим този факт: през 2017 г. за първи път броят на мобилните линии (SIM карти, използвани изключително от хора) беше 7800 милиона *, надминавайки броя на жителите на планетата.

WhatsApp присъства в 128 страни и успява да обмени повече от 60 000 милиона съобщения на ден.

Ако броим активните потребители на месец, WhatsApp и YouTube са равнопоставени, с 1500 милиона, но и другите не изостават. Instagram има повече от 1000 милиона, а Snapchat повече от 287 милиона.

waterfalls-2987477_1920

Аудиовизуалните материали вече представляват 80% от цялото съдържание, консумирано в Интернет. Все по-често хората разполагат с каналите и инструментите, които им позволяват да генерират свои собствени съобщения и истории. Аудиовизуалната комуникация е многопрофилна и това е чудесна възможност. не без предизвикателства.

Проектът „Com ON“ се срещна със специалисти от четири страни, за да обсъди нуждите, предизвикателствата и възможностите на аудиовизуалната комуникация. Разчитахме на участието на 20 експерти в областта на комуникацията, новите технологии и образованието за възрастни. В дискусионните сесии се задълбочихме в ключови елементи, които ще ни помогне да разработим най-подходящото обучение за (аудио) визуална комуникация за възрастни, основният резултат от проекта.

След лятото ще имаме на разположение прототипа на това обучение и ще започнем фазата на тестване с потребителите. Искате да участвате?

Следвайте новините за проекта в социалните мрежи и се свържете с Asociación Moviéndote или с партньорската организация във вашата страна, за повече информация.

* данни от годишния отчет за мобилната икономика на GSMA, 2018 г.