За проекта Com ON

Технологията се трансформира все по-бързо и по-бързо от начина, по който живеем, взаимодействаме и общуваме. Смартфони, таблети, преносими компютри… са средства, които могат да осигурят и подкрепят хората да живеят по-добре, но освен това са необходими умения и компетенции, за да могат гражданите наистина да се възползват изцяло от техния потенциал.

Technology_mobile

Проектът Com ON има за цел да създаде програма за обучение, която да даде възможност на Европейските граждани да разгърнат своя потенциал и да могат да разбират, създават и споделят аудиовизуални съобщения и истории.

Целите на проекта включват: